Verkko-opetuksen merkitys musiikkipedagogiikassa

Mestari, kisälli ja musiikki

Tätä on musiikinopetus kaikkein yksinkertaisimmillaan. Mestari antaa oppinsa, kisälli omaksuu ne ja soveltaa ne oman ymmärryksensä mukaisesti. Tämän yksinkertaisen määritelmän kautta ajateltuna musiikinopetus on pysynyt lähes muuttumattomana vuosisatoja. Tekniikan kehityttyä kisälli on löytänyt useampia mestareita ja hänellä on ehkä varaa valita, kenen oppiin menee.

Aikaa kuluu, musiikki monipuolistuu ja maailma pienenee. Vuosikymmenet vierii. Pikkuhiljaa kisälli muuttuu asiakkaaksi ja mestari palveluntarjoajaksi. Vanhat rakenteet rapistuvat ja musiikinopetus on uuden äärellä.

Tietty vanhakantaisuus ja kulmikkuus ovat aiheuttaneet musiikinopetuksen tipahtamisen muiden opetuksen alojen kelkasta. Verkko-opetus, monimuoto-opetus ja luova etätyöskentely ovat käsitteitä, joita musiikin alalla on jännitetty, vaikka useilla muilla aloilla nämä ovat jo arkipäivää. Onneksi muutos on jo alkanut.

Tekniikka opiskelun apuna

Varsinkin kevyen musiikin puolella Youtuben ja Spotifyn hyödyntäminen musiikin harjoittelussa ja tutkimisessa on yleistynyt jo harrastetasolla ja musiikkiharrastuksen omatoimisuus aletaan ymmärtää osaksi sen hauskuutta. Soittimen harjoittelu ei ole pelkkää nuotin tuijottamista ja asteikoiden plaraamista, vaan se voi olla myös kriittistä musiikkivideoiden tutkimista ja analyysiä, musiikin kuuntelua ja oman soiton nauhoittamista.

Nämä monipuolisen harjoittelun muodot ovat paitsi ammattimuusikoiden arkea, mutta myös äärimmäisen inspiroivia ja hyödyllisiä keinoja vasta-alkajille. Nuottien ohella päästään käsiksi lempimuusikoiden tai –artistien toimintaan ja opitaan samaa asiaa usealta eri kantilta.

Soittotunnit etänä?

Myös soittotunnit voidaan järjestää monipuolisesti lähitunteina ja etätunteina. Soittotunnin ei välttämättä tarvitse tapahtua joka viikko musiikkikoulun luokassa, vaan se voidaan nykyään järjestää oppilaan ehdoilla myös interaktiivisten verkko-opetuspalveluiden kautta.

Etäopetus voi rajoittaa työskentelyä joissain määrin, mutta se myös antaa oppimiskokemukseen uusia sävyjä, joita ei tavanomaisella tunnilla saada. Muun muassa harrastaminen itselle tutummassa ympäristössä voi kannustaa oppilasta tavanomaista oppituntia parempiin suorituksiin. Ryhmämuotoinen etätunti saa uusia värejä kun oppilaita tulee kaukaa – erilaisista kulttuurisista ympäristöistä. Monet ryhmätilanteen ahdistukset ja sosiaaliset paineet kevenevät etäyhteydellä. Lisäksi kaikki osapuolet saavat nauttia rahan, ajan ja vaivan säästöistä.

Musiikin monimuoto-opetuksen puolesta puhuu myös se tosiasia, että musiikin harrastaminen muuttuu koko oppilaslähtöisemmäksi. Vanhakantainen mestari-kisälli –malli horjuu tarjonnan monipuolistuessa ja oppilailla tuntuu olevan selkeämpi kuva siitä, mitä he musiikkiharrastukseltaan haluavat. Musiikin interaktiivinen verkko-opetus vapauttaa musiikin opettajamarkkinat ja avaa aivan uudenlaisia opettajapalveluiden markkinointikanavia. Musiikinopetus verkossa tulee kasvamaan bisnekseksi, johon myös suomalaisten musiikinopettajien on hyvä valmistautua.

Apua etäopetukseen

Me Cleacilla rakennamme musiikinopetuksen tulevaisuutta kehittämällä työkaluja digitaaliajan musiikinopetukseen. Tarjoamme myös apua etäopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Ota yhteyttä, jos haluat alkaa opettamaan livenä verkon yli tai harkitset vaikkapa oppilaitoksen opetuksen laajentamista verkkoon.

Posted in Uutiskirje.